Kontakt

Föreningens kontaktuppgifter är följande. 

Post- och besöksadress

Väpnargatan 8, 6 tr.       

114 51 Stockholm

Telefon: 08-5088 22 75 
Fax: 08-32 12 50 
E-mail:    infomail@aktiemarknadsbolagensforening.se 

Anna-Carin Holmqvist
Styrelsesekreterare
Telefon: 08-5088 22 75