Avgifter

Medlemmar i Aktiemarknadsbolagens Förening ska betala en avgift som täcker näringslivets kostnader för självreglering på aktiemarknadsområdet. Avgiften utgör en summa motsvarande en procentsats av den årsavgift medlemmen betalar till Nasdaq Stockholm. Sedan den 1 januari 2021 är procentsatsen 12 %. Procentsatsen ska avspegla självkostnaden för uthållig självreglering med hög kvalitet på aktiemarknadsområdet. 

Föreningens styrelse fattar beslut om storleken på procentsatsen och informerar om ändringar i denna på ordinarie stämma. 

Avgiften, som debiteras av Nasdaq Stockholm, betalas årsvis i förskott. Avgiften tillfaller Självregleringen i Sverige Service AB, som tillhandahåller tjänsterna, och som fakturerar Nasdaq Stockholm för avgiften.  

Sedan den 1 januari 2021 är självregleringsavgiften 12 %.