Styrelse

Patrik Tigerschiöld, ordförande

patrik-tigerschiold.jpg

Född: 1964.
Utbildning: Civilekonom

Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Bure Equity AB, Cavotec SA, Mycronic AB samt Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Ledamot i Fondbolaget Fondita och IVA

Urval av tidigare befattningar: Vd i Bure, Vd för Skanditek Industriförvaltning AB, Vd för SE-Bankens Allemansfonder.


Per-Arne Blomquist

Per-Arne_Blomquist_2.jpg

Född: 1962.
Utbildning:
Civilekonom Handelshögskolan Stockholm.
Nuvarande befattning:
Senior Adviser EQT.

Aktuella styrelseuppdrag: Ordförande BlueStep Bank. Styrelsemedlem i C-rad AB, BUFAB och Djurgården Hockey AB.

Urval av tidigare befattningar: CFO SEB, CFO/vice koncernchef TeliaSonera, CFO/vice koncernchef Dometic, styrelsemedlem i Neste Oil.


Petra Hedengran

petra-hedengran.jpg

Född: 1964.  
Utbildning: Jur kand.
Nuvarande befattning: Chefsjurist och ansvarig för investeringar i EQT, Investor AB.

Aktuella styrelseuppdrag: Ledamot i Electrolux AB, Alecta AB och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Urval av tidigare befattningar: Delägare Advokatfirman Lindahl, Chefsjurist ABB Financial Services Nordic region.


Caroline Fellenius-Omnell

caroline-fellenius-omnell.jpg

Född: 1968.   
Utbildning: LL.M, Stockholms Universitet, LL.M, College of Europe, Brügge
Nuvarande befattning: Vice VD och Chefsjurist Skanska.

Aktuella styrelseuppdrag: -

Urval av tidigare befattningar: Biträdande jurist, Mannheimer Swartling och Skadden Arps, Bolagsjurist, Electrolux, Chefsjurist Europa,Tetra Pak, Chefsjurist, Sidel, Chefsjurist, Tele2


Staffan Lindstrand 

staffan-lindstrand.jpg

Född: 1962.   
Utbildning: Civilingenjör.
Nuvarande befattning: Partner HealthCap.

Aktuella styrelseuppdrag: Ledamot HealthCap, Orexo, Pulmonx Inc., Doctrin.

Urval av tidigare befattningar: Över 100 år av erfarenhet som styrelseledamot eller ordförande i privata och börsnoterade svenska, europeiska och amerikanska nystartade företag eller tillväxtbolag.


Åsa Thunman

Asa_Thunman_Sandvik_AB_2.jpg

Född: 1969.
Utbildning:
Jur kand Uppsala Universitet, Master of European Business Law (LL.M.) Amsterdam University.
Nuvarande befattning:
Chefsjurist, Sandvik AB.

Aktuella styrelseuppdrag: N/A

Urval av tidigare befattningar: Chefsjurist Securitas AB, Chefsjurist Elekta AB, Styrelseledamot Scania AB.


Johan Wall

Johan_Wall_2.jpg

Född: 1964.
Utbildning:
Civilingenjör KTH, Visiting Scholar Stanford University.

Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Beijer Alma AB, Domarbo Skog AB m.fl.
Styrelseledamot i Beijer Holding AB, SkirnerAB, Kjell och Märta Beijers Stiftelse AB m.fl.

Urval av tidigare befattningar: VD Bisnode, VD Enea, VD Framfab, VD Netsolutions.


Anne Wigart     

Wigart_fixed.jpg

Född: 1957.  
Utbildning: Master of Laws (LL.M.), Uppsala universitet.
Nuvarande befattning: Director, Legal Affairs, Svenskt Näringsliv – Bolagsstyrning, bolagsrätt och börsrätt – Företagsjuridik.

Aktuella styrelseuppdrag: Ledamot i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och suppleant i Svangen AB.

Urval av tidigare befattningar: Fiskal Svea hovrätt, Administrativ fiskal Svea hovrätt, Tingsfiskal Stockholms tingsrätt, Jurist Sveriges Industriförbund.