Avgifter

Medlemmar i Aktiemarknadsbolagens Förening ska betala en avgift som täcker näringslivets kostnader för självreglering på aktiemarknadsområdet. Avgiften utgör en summa motsvarande en procentsats av den årsavgift medlemmen betalar till Nasdaq Stockholm. Fr.o.m. den 1 januari 2019 är procentsatsen 14 %. Procentsatsen ska avspegla självkostnaden för uthållig självreglering med hög kvalitet på aktiemarknadsområdet. 

Föreningens styrelse fattar beslut om storleken på procentsatsen och informerar om ändringar i denna på ordinarie stämma. 

Avgiften, som debiteras av Nasdaq Stockholm, betalas årsvis i förskott. Avgiften tillfaller Självregleringen i Sverige Service AB, som tillhandahåller tjänsterna, och som fakturerar Nasdaq Stockholm för avgiften.  

Fr.o.m. den 1 januari 2019 är självregleringsavgiften höjd till 14 % med anledning av inrättandet av Nämnden för svensk redovisningstillsyn.

Läs mer => Nämnden för svensk redovisningstillsyn -höjd självregleringsavgift 2019