Aktiemarknadsbolagens Förening - ctl00_cph1_f_ambf-2-jpg_slideimg
Aktiemarknadsbolagens Förening - ctl00_cph1_f_ambf-1-jpg_slideimg

Aktiemarknadsbolagens Förening

En väl fungerande värdepappersmarknad förutsätter en kontinuerlig samrådsprocess och informationsutbyte mellan de noterade bolagen och deras intressenter. Aktiemarknadsbolagens Förening representerar de noterade bolagen inom ramen för finansmarknadens Självreglering.

chart-2.jpg

Om AMBF

En väl fungerande värdepappersmarknad förutsätter en kontinuerlig...

Läs mer »
p3.png

Viktiga frågor AMBF driver

Aktiemarknadsbolagens Förening har bland annat under senare tid bedrivit ...

Läs mer »
b2.png

Medlemskap

Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm har rätt at...

Läs mer »
kl1.png

Styrelse

Här återfinns föreningens styrelse.

Läs mer »
kl1.png

Extra stämma i AMBF

Stämman 18/4 2023 beslutade att upplösa föreningen.

Läs mer »
k6.png

Kontakt

Här hittar ni föreningens kontaktuppgifter.

Läs mer »