Aktiemarknadsbolagens Förening - ctl00_cph1_f_ambf-2-jpg_slideimg
Aktiemarknadsbolagens Förening - ctl00_cph1_f_ambf-1-jpg_slideimg

Aktiemarknadsbolagens Förening

En väl fungerande värdepappersmarknad förutsätter en kontinuerlig samrådsprocess och informationsutbyte mellan de noterade bolagen och deras intressenter. Aktiemarknadsbolagens Förening representerar de noterade bolagen i frågor som rör Nasdaq Stockholms regelverk och inom ramen för finansmarknadens Självreglering.

chart-2.jpg

Om AMBF

En väl fungerande värdepappersmarknad förutsätter en kontinuerlig...

Läs mer »
p3.png

Viktiga frågor AMBF driver

Aktiemarknadsbolagens Förening har bland annat under senare tid bedrivit ...

Läs mer »
b2.png

Medlemskap

Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm eller om bo...

Läs mer »
kl1.png

Styrelse

Här återfinns föreningens styrelse.

Läs mer »
pengar.png

Avgifter

Här finner du information om självregleringsavgiften.

Läs mer »
k6.png

Kontakt

Här hittar ni föreningens kontaktuppgifter.

Läs mer »