Kontakt

Föreningens kontaktuppgifter är följande: 

Postadress: Box 7354, 103 90 Stockholm     

E-post: info@aktiemarknadsbolagensforening.se