Valberedning

Val av ledamöter i styrelsen jämte ordförande och vice ordförande i denna bereds av Svenskt Näringsliv.