Kansli

Föreningens kansliuppgifter fullgörs av Svenskt Näringsliv. 

Föreningens kontaktuppgifter

E-post:  issuerrules@svensktnaringsliv.se