Kansli

Föreningens kansliuppgifter fullgörs av Svenskt Näringsliv. 

Föreningens kontaktuppgifter är följande:

Postadress: Box 7354, 103 90 Stockholm       

Telefon: 08-50 88 22 75 
E-mail:  infomail@aktiemarknadsbolagensforening.se