Kansli

Föreningens kansliuppgifter fullgörs av Svenskt Näringsliv. 

Föreningens kontaktuppgifter är följande. 

Besöksadress: Nybrokajen 7, 5 tr.

Postadress: Box 7354, 103 90 Stockholm       

Telefon: 08-50 88 22 75 
E-mail:    infomail@aktiemarknadsbolagensforening.se 

Katarina Lidén
Styrelsesekreterare
Telefon: 08-50 88 22 78